_

„БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ” е сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза, със седалище гр. София, учредено на 20.10.2010 година. Сдружението е с основна задача да насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб.


Нормалното функциониране на всяка модерна здравна система и осигуряването на адекватна здравна помощ – от спешни животоспасяващи операции, през планови хирургически интервенции до третиране на заболявания, изискващи многократни кръвопреливания – е в пряка зависимост от обезпечаването на необходимите количества висококачествена човешка кръв и кръвни продукти. А те могат да бъдат набавени по един единствен начин – чрез кръводаряване!


Сигурни сме, че почти всеки е молил или е бил молен да дари кръв за свой близък, приятел или познат. Сигурни сме и че всеки, дарявал или търсил кръв, се е сблъсквал с „търговците” пред местния кръвен център и е изпитвал отвращение от това, което те вършат. Вероятно някои от нас са били принудени от обстоятелствата да прибягват до „услугите” им. Разбираме, че много хора изпитват притеснение и дори страх от даряването на кръв и това ги възпира да станат доброволни кръводарители.


Решихме, че е време да направим нещо!

„БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ“ си постави следните основни цели:
1. да насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб;
2. да работи за задоволяване нуждите в здравеопазването от високо качество човешка кръв и кръвни продукти в Република България, Европа и в световен мащаб;
3. да работи за въвеждането и прилагането на начини и средства, свързани с кръводаряването в Република България, Европа и в световен мащаб, гарантиращи безопасността както на донора, така и на приемника;
4. да участва в организирането и популяризирането на редовни акции за доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб;
5. да развие и популяризира програми за образоване на обществото за благоприятните аспекти на кръводаряването и вредните ефекти и рискове от събирането на кръв от платени донори, съвместно с пациентите, нуждаещи се от кръвопреливания и представляващите ги пациентски организации;
6. да сформира младежко звено, което да работи за популяризирането и изпълнението на целите на сдружението сред младите хора;
7. да установи и поддържа контакти с центровете за даряване на кръв в цялата страна, с Министерство на здравеопазването, с Министерство на образованието, младежта и науката, със Световната Здравна Организация и с други организации, със сходни цели и дейности;
8. да стане член на Международната федерация на организации за кръводаряване и да участва активно в разрешаването на проблемите във връзка с дефицита на високо качество човешка кръв и кръвни продукти в Република България, Европа и в световен мащаб;
9. да работи за постигане на целите на сдружението, чрез образоване и изграждане на едно по-отговорно гражданско общество.


Вярваме, че заедно можем да ги постигнем!

Подкрепете ни!

Станете КРЪВОДАРИТЕЛ!

Станете част от БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ!


Ако искате да сте в течение с нашите новини и събития и да ни подкрепете, харесайте страницата ни във Facebook: БОДК / BOVBD