Споделете дейността ни

Помогнете ни като станете последовател на идеята за доброволното и безвъзмездно кръводаряване:

  • сложете наш линк във вашите facebook profile; блогове; форуми, сайтове и т.н
  • намерете ни във facebook и изразете Вашата подкрепа – БОДК / BOVBD;
  • сложете банер на БОДК

За да сложите някой от банерите, моля копирайте и поставете съответния код в сайта си

  • Голям банер

 

  • Среден банер

 

  • Малък банер