Станете редовен кръводарител

Designed by starline / Freepik

 

Основната ни цел е хората да разберат, че проблемът с недостига на кръв и липсата на достатъчно доброволни кръводарители засяга всички! Всеки втори човек се сблъсква с нуждата от кръв за себе си или за свои близък поне веднъж в живота си. Идеята е да не се сещаме за това чак когато нуждата ни притиска. Всеки ден поради катастрофи, операции, раждания и множество заболявания, повече от 500 човека в България имат животоспасяваща нужда от кръв и кръвни продукти, които се набавят САМО и ЕДИНСТВЕНО чрез КРЪВОДАРЯВАНЕ! Редовното доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата на осигуряването на необходимите количества безопасна кръв.

България е на едно от последните места по кръводаряване в Европа, като броят на кръводарителите е едва 22-ма на 1000 души. Реално, обаче, проблемът е още по-голям, тъй като от тях истински доброволни кръводарители са едва около 25%, защото повечето хора дават кръв само за свои роднини и приятели, които са изпаднали в нужда. Платеното кръводаряване е незаконно в повечето цивилизовани държави. У нас то е разрешено само по изключение и, както вероятно се досещате, това не включва нелегалните търговци на кръв, които обсаждат кръвните центрове у нас и изнудват близките на нуждаещите се. Световната практика е нуждата от кръв да се покрива изцяло от доброволни кръводарители, тъй като това е признатият от специалистите и официално от Световната здравна организация най-безопасен начин. Доброволните кръводарители, помагат безвъзмездно, без да са притиснати от обстоятелствата и нуждата; без да им се заплаща, поради, което нямат интерес да скрият обстоятелства, които биха им попречили да станат кръводарители и заради, които да загубят цената, която са определи за своята кръв. А скриването на такива обстоятелства застрашава не само здравето на кръводарителя, но и живота на приемника на кръвта.

Кръводаряването е сред най-високо хуманните постъпки, които не могат и не трябва да бъдат оценявани в пари. Към настоящия момент човешката кръв няма аналог в световен мащаб и това я прави безценна! Ние няма да ви убеждаваме защо трябва да станете доброволни кръводарители, защото вярваме, че всеки трябва да намери причината вътре в себе си; всеки трябва да го направи защото така иска и вярва, че е правилно, а не защото някой го е убедил или защото негов близък е в нужда и от болницата му изискват дарители… Никой няма да ви съди, ако не поискате да станете кръводарител, но ако го направите вие ще помогнете да се спаси човешки живот.

Подкрепете каузата на доброволното кръводаряване! БЛАГОДАРИМ ВИ!!!