януари 2021

Доброволни кръводарители в България са едва 20%

На 14 юни се чества Световният ден на доброволния кръводарител. 14 юни има за цел да насочи общественото внимание към изключителната значимост на даряването на кръв от доброволни и безвъзмездни кръводарители, които специалистите определят като най-безопасната група дарители.

Покана за Общо събрание на БОДК

По решение на Управителния съвет на сдружението от 23.03.2014 г., на 11.05.2014 г. ще се проведе Общо събрание на Българска организация за доброволно кръводаряване от 11:00 ч. на адреса на управление на Сдружението.