Дългопол ли е най-прозорливата община в Света по отношение на недостига на кръводарители?

Или просто некомпетентността и нарушаването на закона и световните принципи за безопасност при кръводаряването са незначителни подробности за кмета и общинарите?

На заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област, на което присъстват 16 от общо 17 съветника, проведено на 31 януари 2024 година, Георги Георгиев – Кмет на Община Дългопол, предлага определяне на допълнително стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2024 година. Предложението е прието единодушно, след поименно гласуване и „Общински съвет – Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от община Дългопол за 2024г. – парични средства в размер на 50лв. /петдесет лева/.“

Вероятно водени от добри намерения, за които, обаче, неслучайно има популярна сентенция, общинските съветници в Дългопол, заедно с кмета, нарушават не просто член или алинея от закон, а целия принцип на безвъзмездност, на който е базиран Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, както и всички международни разпоредби, свързани с кръводаряването и безопасността на кръвта.

Вероятно на общинарите от Дългопол, начело с кмета, не им е хрумвало че недостигът на кръводарители не е просто проблем на община Дългопол, който те лесно и моментално ще разрешат с едно бързо гласуване, а е световен проблем, за решаването на който световните експерти отдавна са отрекли като приемлив вариант заплащането на кръводарителите, поради драстичното повишаване на рисковете, които такова заплащане влече.

Вероятно общинските съветници в Дългопол, заедно с кмета, никога не са чували за това, че парите по-често носят рискове, отколкото здраве и че опорочаването на безвъзмездността на кръводаряването е нарушаване на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, където ясно е казано, че „обществените отношения, свързани с даряването на кръв на кръв и кръвни съставки и осигуряването на тяхното качество и безопасност се осъществяват при спазване на принципите за: 1. доброволност и безвъзмездност при даряването на кръв и кръвни съставки; 2. защита на правата и здравето на донорите и реципиентите; 3. равнопоставеност на донорите и реципиентите“. И още че „Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки.“

Искрено се надяваме, че все още живеем в държава, в която дори кметовете и общинските съветници все още са длъжни да спазват закона и да не приемат решения, които му противоречат.

Решението да стимулират кръводарителите от общината с парични средства не само противоречи на закона и грубо го погазва, но е и абсолютно неморално, застрашаващо здравето на нуждаещите се от кръв хора и препятстващо прилагането и развитието на единствения световно признат за безопасен способ на кръводаряване, а именно – безвъзмездното доброволно кръводаряване!

Призоваваме незабавно да бъде отменено взетото решение и общинските съветници от Дългопол, начело с кмета, да се извинят публично на всички доброволни и безвъзмездни кръводарители в България, които даряват кръв не за 50 лева, а за да спасят човешки живот!

„An adequate and reliable supply of safe blood can be assured by a stable base of regular, voluntary, unpaid blood donors. These donors are also the safest group of donors as the prevalence of bloodborne infections is lowest among this group. World Health Assembly resolution WHA63.12 urges all Member States to develop national blood systems based on voluntary unpaid donations and to work towards the goal of self-sufficiency.“