Състоянието на Цветомир Цеков е стабилно и лечението му продължава. Вижте повече….

Цветомир Цеков се нуждае от преливане на седем банки кръв! Вижте повече….

Състоянието на Минко Бояджиев е стабилизирано и операцията му предстои. Вижте повече….

Минко Бояджиев се нуждае от преливане на кръв от група В- (B-отрицателна) или О- (О-отрицателна)! Вижте повече….