5-ти декември – Международен ден на доброволеца!

05.12.2012г.

На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. За първи път датата се чества официално през 1985 г. по инициатива на Организацията на обединените нации. Денят е посветен на хората, които безвъзмездно помагат за подобряване на живота на уязвимите, нуждаещите се и на цялото общество. Основната цел е да се изкаже уважение и благодарност към усилията и дейността на доброволците и да се повиши обществената осведоменост за приноса им, като се даде по-голяма гласност на действията им, както и да се провокират повече хора да станат доброволци и да помагат.


За съжаление, едва 6% от българите се включват в доброволни акции, докато за Европа средният процент е 21. Надяваме се, че със задружни усилия тази бройка ще се увеличи.


Българска организация за доброволно кръводаряване поздравява всички доброволци! Горди сме, че сме част от вас и изразяваме своята признателност към всеки един, който споделяйки своята кръв, труд, усилия и време е част от общността на доброволците! Всеки един от вас трябва да се знае, че с това, което прави напълно безкористно, в полза на другите, допринася за един по-добър свят! Благодарим ви!