10-ти декември – Международен ден на Правата на човека

_

10.12.2012 г.


На 10 декември се чества международният ден за правата на човека. Денят е обявен през 1950 г. от Организацията на обединените нации (ООН) по повод подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека. Преведена е на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Декларацията е първото значително постижение в областта на човешките права и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Състои се от 30 члена, чиито цели и принципи са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи.Българска организация за доброволно кръводаряване ви поздравява с днешния ден и ви призовава винаги да бъдете себе си, да отстоявате правата си и да се стремите да живеете достойно, без да нарушавате правата на останалите!