_

На заседание на Управителния съвет на сдружение „Българска организация за доброволно кръводаряване” от 31.05.2011 година, беше прието решението: „Членовете на сдружението не дължат членски внос.”


Решението се прие след обсъждане във връзка с желанието на УС да не натоварва финансово членовете на сдружението.