_

Българска организация за доброволно кръводаряване е сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, като насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България в световен мащаб.


Бихме искали, обединявайки се, да достигнем по-високо ниво в здравеопазването, да подкрепим държавата в опита й да осигури нужното спокойствие и сигурност, свързани с безопасната кръв и кръвни продукти за нуждите на всички нас и заслужено да наречем себе си отговорни граждани на обществото.


Вярваме, че заедно можем да го постигнем!

Подкрепете ни!

Станете КРЪВОДАРИТЕЛ!


Станете част от БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ!