Ако желаете да подпомогнете финансово дейността и постигането на целите на сдружението, това може да се осъществи чрез дарение на посочената банкова сметка или като станете наш подпомагащ член.