_

Kръводаряването е сред най-високо хуманните постъпки, които не могат и не би трябвало да бъдат оценявани в пари!


Всеки ден поради катастрофи, операции, раждания и множество заболявания, повече от 500 човека в България имат животоспасяваща нужда от кръв и кръвни продукти, които се набавят САМО и ЕДИНСТВЕНО чрез КРЪВОДАРЯВАНЕ!


Редовното доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата за осигуряването на необходимите количества висококачествена и безопасна кръв.


Според препоръките на Съвета на Европа всяка страна трябва да покрива сама нуждите си от кръв и кръвни продукти и това е основен принцип, който е възприет от цивилизованите страни. За съжаление броят на хората, които даряват кръв е крайно недостатъчен.


България е на едно от последните места по кръводаряване в Европа. Броят на кръводарителите до миналата година е 22 на 1000 души, а средната цифра за Европа е около 30 кръводарители на 1000 души. Реално, обаче, проблемът е още по-голям, тъй като доброволните кръводарители, са изключително малко, защото повечето хора дават кръв само за свои роднини и приятели при нужда.


Решението е Ваше – кръвта няма аналог – дарете кръв – спасете живот – това е безценно!!!